Badania zagÄÖszczenia.

Interfejs Gooogle – Earth ┬«. Zg┼éoszony do opatentowania wmontowany lokalizator GPS wyznacza i jednocze┼Ťnie zapamiÄÖtuje podczas ka┼╝dego kroku przy w┼éÄůczonym zespole GPS pozycjÄÖ GPS ka┼╝dego miejsca i dziÄÖki temu pozwala na p├│┼║niejsze naniesienie go z danymi Ed, datÄů i godzinÄů na mapÄÖ. GPS jest od razu interpretowany na kartograficzne odzwierciedlenie Gaussa-Kruegera, co u┼éatwia wstÄÖp pozycji do Computer-Aided-Design.

Prosta obs┼éuga do szybkiego i prostego prowadzenia kontroli zagÄÖszczenia. Lekka p┼éyta dynamiczna jest przyjazna dla u┼╝ytkownika, gdy┼╝ ju┼╝ w trakcie prac Research+Development zwr├│cono uwagÄÖ na to, aby poprzez wewnÄÖtrznÄů kontrolÄÖ wiarygodno┼Ťci wykluczyÄç b┼éÄÖdne wyniki. W ten spos├│b umo┼╝liwia siÄÖ po kr├│tkim przeszkoleniu prawid┼éowe obs┼éugiwanie przyrzÄůdu i wykonywanie nies┼éychanie precyzyjnych pomiar├│w. lekka p┼éyta

Lekka p┼éyta dynamiczna s┼éu┼╝y do kontroli no┼Ťno┼Ťci gruntu. A wiÄÖc eksperyment prowadzi siÄÖ obciÄů┼╝ajÄůc dynamicznie lekkÄů p┼éytÄÖ o ┼Ťrednicy 0,3 m. Po trzech zrzutach poczÄůtkowych prowadzi siÄÖ pomiary w┼éa┼Ťciwe odkszta┼écenia pod┼éo┼╝a. Odczytuje zapisy sprzÄÖt elektroniczny, kt├│ry jest po┼éÄůczony z p┼éytÄů. Po pomiarze stwierdzamy, czy badane pod┼éo┼╝e jest wystarczajÄůco zagÄÖszczone. budownictwo drogowe

Przed dzia┼éaniem obowiÄůzkowo nale┼╝y przeczytaÄç instrukcjÄÖ obs┼éugi po to, by ustawiÄç przyrzÄůd we prawid┼éowy spos├│b. Instrument nale┼╝y zawsze pozostawiaÄç w pozycji podstawowej zabezpieczony od spodu przy ┼╝erdzi zabezpieczeniem transportowym tak d┼éugo, jak d┼éugo nie jest prowadzona ┼╝adna czynno┼ŤÄç. W przeciwnym razie obciÄů┼╝nik m├│g┼éby spa┼ŤÄç i spowodowaÄç obra┼╝enia lub uszkodzenia. miernik no┼Ťno┼Ťci

Koordynaty gie-pe-es sÄů mechanicznie przeliczane na odwzorowanie (Gaus-Krüger) i mogÄů byÄç wprowadzane do program├│w CAD. W ten spos├│b mo┼╝na p├│┼║niej dok┼éadnie przyporzÄůdkowaÄç efekty obmiar├│w do poszczeg├│lnych punkt├│w. Dok┼éadno┼ŤÄç koordynat├│w G/P/S zale┼╝y od ilo┼Ťci dostÄÖpnych satelit├│w. Software ┼éÄůczy siÄÖ jednak automatycznie poprzez zalinkowanie via Internet z Google-Earth ┬« tak, ┼╝e program Google-Earth ┬« nie musi byÄç ┼ŤciÄůgany z internetu. badanie gruntu

Artikel empfehlen
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •