Masz ogród Rośliny do ogrodu

Jeśli posiadasz dom z ogrodem, prawdopodobnie postawiłeś także jakiś płot oddzielajÄcy TwojÄ posiadłośÄ od innych. Minusem wiÄkszości płotów jest to, że nie zapewniajÄ one pełnej prywatności. Wtedy dobrze jest zastanowiÄ siÄ nad zasadzaniem zaraz przy płocie krzewów lub drzewek żywopłotowych. Na żywopłot dobre sÄ zarówno mniejsze drzewka iglaste oraz liściaste jak i kolczaste krzewy, które także skutecznie zniechÄcÄ nieproszonych gości.

OdwiedzajÄc sklep ogrodniczy by kupiÄ rośliny ogrodowe, zwróÄ uwagÄ na to, jak trzeba dbaÄ o rośliny, które chciałbyś posadziÄ. Jeśli wymagajÄ one wiele uwagi, a Ty nie masz za dużo wolnego czasu, to albo nie wybieraj takich roślin, albo zaakceptuj fakt, że bÄdziesz zmuszony zatrudniÄ chociażby na parÄ godzin tygodniowo zawodowego ogrodnika. Kupowanie roślin ogrodowych, a przede wszystkim tych długoletnich, to kwestia, nad którÄ trzeba siÄ dobrze zastanowiÄ.

KupujÄc rośliny do ogrodu, pamiÄtaj o tym, żeby mieÄ wszystkie narzÄdzia ogrodowe potrzebne do ich pielÄgnacji. Jeśli chcesz posadziÄ krzewy, miej na wzglÄdzie, że bÄdziesz musiał je co pewien czas przycinaÄ. Wtedy trzeba siÄ wyposażyÄ w porzÄdny sekator i rÄkawice ochronne. Jeśli chcesz posadziÄ nowe kwiaty, pamiÄtaj, że przedtem musisz przekopaÄ ziemiÄ, a w wielu przypadkach także jÄ nawieźÄ i bÄdzie do tego trzeba dobrej łopaty.

Każda osoba bÄdÄca właścicielem ogrodu powinna zatroszczyÄ siÄ o to, by posadziÄ w nim różnego rodzaju rośliny ogrodowe, uwzglÄdniajÄc zarówno te, które tylko służÄ upiÄkszeniu ogródka jak i te, które pełniÄ jakÄś innÄ funkcjÄ (np. zwiÄkszajÄ prywatnośÄ, osłaniajÄ przed wiatrem itp.). Nie sadź takich roślin jeżeli nie masz o tym rozeznania – poczytaj w Internecie o najlepszych roślinach do ogrodu albo podyskutuj o tym ze sprzedawcÄ w sklepie.

SadzÄc rośliny ogrodowe pamiÄtaj o rozmieszczeniu roślin w ogrodzie. Niektóre rośliny wymagajÄ wiÄcej nasłonecznienia, a niektóre lepiej radzÄ sobie w dużym cieniu. Ponadto niektóre rośliny nie mogÄ rosnÄÄ obok drugich. PamiÄtaj także, żeby Twój ogród był rozsÄdnie zorganizowany pod wzglÄdem chodzenia po nim. Zanim posadzisz nowe rośliny, dobrze jest poprawiÄ albo wyznaczyÄ wszystkie ścieżki w ogrodzie.

Artikel empfehlen