PiÄkno kobiety

Każda kobieta, która już wkrótce zostanie mamÄ wie doskonale, że ciÄża to niezwykle ciÄżki czas dla jej organizmu. Hormony kobiece funkcjonujÄ inaczej niż zwykle, tak wiÄc w ciele kobiecym zachodzÄ wielkie przeobrażenia. Niestety w w czasie ciÄży uroda kobiety wystawiona jest na niemałÄ próbÄ. NiewÄtpliwie sÄ panie, które w tym czasie nie tylko rewelacyjnie siÄ czujÄ, ale również świetnie siÄ prezentujÄ. Jednakże kobiet, które zadowolone sÄ ze swojego wyglÄdu jest z reguły niewiele. PielÄgnacja urody w czasie dziewiÄciu miesiÄcy nie należy do łatwych, z wielu powodów. Z reguły jednak przyszła mama nie może używaÄ wielu kosmetyków, które mogÄ negatywnie wpłynÄÄ na rozwój dziecka. Ma ona także kłopoty z włosami oraz skórÄ.

Uroda

Najbardziej kłopotliwa wydaje siÄ byÄ skóra. Wraz z powiÄkszajÄcym siÄ brzuszkiem i zmieniajÄcym siÄ rozmiarem skóra kobiety ciÄżarnej zaczyna siÄ zamieniaÄ. CzÄsto jest naciÄgniÄta, sucha, swÄdzi i pojawiajÄ siÄ na niej rozstÄpy. Zwykle sÄ one umiejscowione w obszarze brzucha oraz piersi.

RozstÄpów w ciÄży najczÄściej nie da siÄ uniknÄÄ. Zwykle każda pani musi siÄ z nimi liczyÄ. Można ten efekt jednak zredukowaÄ do minimum, dbajÄc o właściwy przyrost wagi oraz w szczególności używajÄc odpowiednich kremów. Niemało problemów sprawia także pielÄgnacja urody twarzy, bowiem w czasie dziewiÄciu miesiÄcy na buzi mogÄ byÄ obecne nawet wypryski oraz przebarwienia. W takich przypadkach należy stosowaÄ łagodne preparaty. Jeśli chodzi o włosy to z reguły sÄ one mocne i gÄste. Panie, którym włosy w ciÄży nagminnie wypadajÄ muszÄ uzbroiÄ siÄ w spokój. Jednak jeśli problem nie mija konieczna bÄdzie konsultacja z lekarzem.

Uroda zadbaj o niÄ.

Artikel empfehlen