Płyta obciążana dynamicznie

Carrello – Mobilny układ, zgłoszony jako wspólnotowy wzór przemysłowy został skonstruowany dla komfortowego badania bez konieczności noszenia go na placu budowy. Układ mechaniczny zostaje zahaczony pod ukośnymi uchwytami płyty obciążeniowej i przemieszczany przez plac budowy. Centralnie umieszczony uchwyt nadto utrzymuje prowadnicę. Na czas wykonania płyta obciążana dynamicznie zostaje postawiona, wózek cofnięty bez konieczności dźwigania. terratest

Karta pamięci do zapisu. Na dostarczonej memorycard możliwe jest automatyczne zapisanie do 125 pozycji. Urządzenie jest stale dostarczane z kartą i czytnikiem USB. Dzięki wygodnemu dla użytkownika oprogramowaniu z linkiem Google®-Maps przeanalizowanie efektów może zostać dokonane szybko oraz bez kłopotu. Tworzymy zarówno jednostkowy protokół na komputerze PC i statystyczne sprawozdanie wg niemieckich uzgodnień TP-BF StB rozdział B 8.3 dla gruntu i skał. płyta dynamiczna

Koordynaty gie-pe-es są instynktownie przeliczane na odwzorowanie (Gaus-Krüger) i mogą być wprowadzane do programów CAD. W ten sposób można później dokładnie przyporządkować efekty obmiarów do poszczególnych punktów. Dokładność koordynatów G/P/S zależy od ilości dostępnych satelitów. Software łączy się niemniej przeto automatycznie poprzez zalinkowanie via Internet z Google-Earth ® tak, że program Google-Earth ® nie musi być ściągany z internetu. lekka płyta dynamiczna

W celu pilnego udokumentowania „czarno na białym“ odpowiedzi badawczych w terenie zcalona minidrukarka podaje bezpośredni wydruk. Prócz wartości modularnej E.v.D. wydrukowywane są trzy grafiki z parametrami w milimetrach i prędkościami spadu oraz współrzędne Global Positioning System stanowiska pomiarowego. Następnie jesteśmy w stanie wydrukować w biurze raport na kartce papieru w formacie A4. miernik zagęszczenia

Użytkujemy wyłącznie baterie dopuszczone przez wytwórcę sprzętu. Akumulator może zostać wymieniony i usunięty tylko przez wykwalifikowany personel. Łączniki wtykowe na kablu służące podłączeniu akumulatora są oznakowane odpowiednimi kolorami. Biała żyła z oznaczonym na czerwono łącznikiem wtykana jest na biegunie dodatnim (+) akumulatora (+6 Volt). Brązowa żyła z oznaczonym na czarno łącznikiem wtykana jest na biegunie ujemnym (-) akumulatora z bezpiecznikiem o wartości 2A/32V. płyta obciążana dynamicznie