Płyta obciÄżana dynamicznie

Carrello – Mobilny układ, zgłoszony jako wspólnotowy wzór przemysłowy został skonstruowany dla komfortowego badania bez konieczności noszenia go na placu budowy. Układ mechaniczny zostaje zahaczony pod ukośnymi uchwytami płyty obciÄżeniowej i przemieszczany przez plac budowy. Centralnie umieszczony uchwyt nadto utrzymuje prowadnicÄ. Na czas wykonania płyta obciÄżana dynamicznie zostaje postawiona, wózek cofniÄty bez konieczności dźwigania. terratest

Karta pamiÄci do zapisu. Na dostarczonej memorycard możliwe jest automatyczne zapisanie do 125 pozycji. UrzÄdzenie jest stale dostarczane z kartÄ i czytnikiem USB. DziÄki wygodnemu dla użytkownika oprogramowaniu z linkiem Google®-Maps przeanalizowanie efektów może zostaÄ dokonane szybko oraz bez kłopotu. Tworzymy zarówno jednostkowy protokół na komputerze PC i statystyczne sprawozdanie wg niemieckich uzgodnień TP-BF StB rozdział B 8.3 dla gruntu i skał. płyta dynamiczna

Koordynaty gie-pe-es sÄ instynktownie przeliczane na odwzorowanie (Gaus-Krüger) i mogÄ byÄ wprowadzane do programów CAD. W ten sposób można później dokładnie przyporzÄdkowaÄ efekty obmiarów do poszczególnych punktów. DokładnośÄ koordynatów G/P/S zależy od ilości dostÄpnych satelitów. Software łÄczy siÄ niemniej przeto automatycznie poprzez zalinkowanie via Internet z Google-Earth ® tak, że program Google-Earth ® nie musi byÄ ściÄgany z internetu. lekka płyta dynamiczna

W celu pilnego udokumentowania „czarno na białym“ odpowiedzi badawczych w terenie zcalona minidrukarka podaje bezpośredni wydruk. Prócz wartości modularnej E.v.D. wydrukowywane sÄ trzy grafiki z parametrami w milimetrach i prÄdkościami spadu oraz współrzÄdne Global Positioning System stanowiska pomiarowego. NastÄpnie jesteśmy w stanie wydrukowaÄ w biurze raport na kartce papieru w formacie A4. miernik zagÄszczenia

Użytkujemy wyłÄcznie baterie dopuszczone przez wytwórcÄ sprzÄtu. Akumulator może zostaÄ wymieniony i usuniÄty tylko przez wykwalifikowany personel. ŁÄczniki wtykowe na kablu służÄce podłÄczeniu akumulatora sÄ oznakowane odpowiednimi kolorami. Biała żyła z oznaczonym na czerwono łÄcznikiem wtykana jest na biegunie dodatnim (+) akumulatora (+6 Volt). BrÄzowa żyła z oznaczonym na czarno łÄcznikiem wtykana jest na biegunie ujemnym (-) akumulatora z bezpiecznikiem o wartości 2A/32V. płyta obciÄżana dynamicznie

Artikel empfehlen