Masz ogródek? Co posadziÄ

Każda osoba posiadajÄca ogród powinna zatroszczyÄ siÄ o to, by posadziÄ w nim różnego rodzaju rośliny ogrodowe, wliczajÄc w to zarówno te, które jedynie służÄ upiÄkszeniu ogrodu jak i te, które majÄ pełniÄ jakÄś innÄ funkcjÄ (np. zwiÄkszajÄ prywatnośÄ, chroniÄ przed wiatrem itp.). Nie kupuj takich roślin jeżeli nie masz o tym rozeznania – poczytaj w Internecie o najbardziej polecanych roślinach do ogrodu lub podyskutuj o tym z fachowcem w sklepie.

KupujÄc rośliny do ogrodu, nie zapominaj o tym, żeby posiadaÄ wszystkie narzÄdzia potrzebne do ich pielÄgnacji. Jeśli chcesz zasadziÄ krzewy, miej na wzglÄdzie, że bÄdziesz musiał je co pewien czas przycinaÄ. Wtedy trzeba kupiÄ porzÄdny sekator i rÄkawice ogrodowe. Jeśli chcesz posiaÄ nowe kwiaty, pamiÄtaj, że wcześniej musisz przekopaÄ ziemiÄ, a czasem także jÄ nawieźÄ i bÄdzie do tego trzeba dobrej łopaty.

Jeśli masz dom z ogrodem, najprawdopodobniej postawiłeś także jakiś płot wyznaczajÄcy granice Twojej posiadłości. Minusem wiÄkszości płotów jest to, że nie zapewniajÄ one pełnej prywatności. W takim wypadku dobrze jest zastanowiÄ siÄ nad posadzeniem zaraz obok płotu krzewów lub drzewek żywopłotowych. Na żywopłot dobre sÄ zarówno niższe drzewka iglaste oraz liściaste jak i krzewy z kolcami, które także skutecznie zniechÄcÄ nieproszonych gości.

OdwiedzajÄc sklep ogrodniczy żeby kupiÄ rośliny do ogrodu, zwróÄ uwagÄ na to, jak należy dbaÄ o rośliny, które chciałbyś posadziÄ. Jeśli wymagajÄ one dużo uwagi, a Ty nie masz zbyt wiele czasu, to albo nie sadzaj takich roślin, albo zaakceptuj fakt, że bÄdziesz musiał zatrudniÄ chociaż na kilka godzin tygodniowo zawodowego ogrodnika. Kupowanie roślin ogrodowych, szczególnie tych długoletnich, to kwestia, nad którÄ trzeba siÄ dobrze zastanowiÄ.

SadzÄc rośliny ogrodowe nie zapominaj o ich rozmieszczeniu w ogrodzie. Niektóre rośliny wymagajÄ wiÄcej nasłonecznienia, a pewne lepiej radzÄ sobie w dużym cieniu. Ponadto pewne rośliny nie mogÄ rosnÄÄ obok drugich. PamiÄtaj także, żeby Twój ogród był dobrze rozplanowany pod wzglÄdem chodzenia po nim. Zanim posadzisz nowe rośliny, dobrze jest poprawiÄ lub wyznaczyÄ wszystkie chodniki ogrodowe.

Artikel empfehlen
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •