Zakupy w mieście

CzÄściej sklepów e-commerce funkcjonuje tzw. koszyk. Jego poczynania jest identyczne spośród tradycyjnym koszykiem na kupowanie, z tÄ różnicÄ że dodanie produktu do koszyka odbywa siÄ przy użyciu klikniÄcia na odpowiednie odsyłacz pod danym towarze oznacza to usłudze. Zakupy produktów w sklepie internetowym odbywa siÄ zazwyczaj w paru, wspólnych dla wielu sklepów krokach.
Klient wyszukuje w sklepie pożÄdane produkty. W momencie dużych sklepów mogÄ znajdowaÄ siÄ one podzielone na grupy (kategorie oraz podkategorie). Przykładowo poziom buty ujdzie podzielona na obuwie mÄskie oraz buty damskie. Również produkty mogÄ egzystowaÄ podzielone przez wzglÄd na producentów. Co wiÄcej akceptowalny nadal możliwośÄ przeszukiwania towarów wedle słów głównych, jednakowoż różnorodnych kryteriów ograniczajÄcych (np. ceny, czÄśÄ).

Po wybraniu danej grupy (również po wyszukiwaniu) nabywca otrzymuje listÄ towarów przeważnie dodatkowo posortowanÄ wedle wybranych kryteriów (na przykład. ceny). Pod warunkiem dane w korona drzewa sÄ skrócone, to klient może wyłoniÄ osobliwy podglÄd towaru oraz pojmowaÄ przykładowo dostÄpne wydział, to znaczy kolory.

Faza prymarny kończy siÄ w takim razie, jak kupujÄcy doda wszystkie atrakcyjne go produkty do koszyka. Niektóre (przeważnie łatwe) sklepy mogÄ atoli nie mieÄ takiej potencjał dodatkowo składaÄ siÄ na przykład formularz zapotrzebowania (aż do samodzielnego wypełnienia), który wysłany jest na maila sprzedawcy.

Artikel empfehlen
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.