Rzeczoznawca MajÄtkowy Bartoszyce

ChoÄ wiÄkszych opadów śniegu nadal nie ma to kwestiÄ czasu jest to kiedy one nadejdÄ. Pojawił siÄ niemniej jednak drugi swoisty dla zimy wyznacznik, jakim jest chłód. Tak wiÄc rankiem można spotkaÄ coraz wiÄcej kierowców, ze skrobaczkami do szyb, zdarzajÄ siÄ też kłopoty z rozładowanymi akumulatorami lub zamarzniÄtymi zamkami w drzwiach. PojawiajÄ siÄ też pierwsze znaki zimy w formie zwiÄkszonej liczebności wypadków drogowych. NajczÄstszym ich motywem według danych policji, sÄ niepomyślne warunki atmosferyczne i nieprzygotowanie do nich pojazdu. Co roku firmy ubezpieczeniowe rejestrujÄ też zimÄ dwukrotnie lub trzykrotnie wiÄcej zgłoszeń dotyczÄcych kolizji i awarii. Mnóstwo wypadków zdarza siÄ szczególnie w czasie przed świÄtami Bożego Narodzenia, gdy to wielu kierowców wybiera siÄ na sprawunki do sklepów. WiÄkszy ruch oraz korki i napomkniÄte okoliczności atmosferyczne przyczyniajÄ siÄ do kolizji. Ten okres to także czas, w jakim towarzystwa wyprzedajÄ wiÄcej niż przeważnie polis assistance. Jakkolwiek niezależnie od tego jak przyzwoicie pojazd jest uszykowany do zimy, posiadanie assistance komunikacyjnego to praktyczne rozwiÄzanie, jakie może zaoszczÄdziÄ sporo nerwów, czasu i pieniÄdzy. Nie trzeba przekonywaÄ o tym kierowców, jacy co najmniej raz korzystali z pomocy, z owego tytułu. Zorganizowanie momentalnej pomocy w przypadku kraksy ewentualnie awarii jest usługÄ, na jakÄ znajduje siÄ coraz wiÄcej chÄtnych. Jednak jak to na ogół bywa z ubezpieczeniami dobrowolnymi assistance, mimo że przynależÄ do tej samej grupy polis, bywajÄ przeróżne. I tak samo jak w przypadku autocasco – nie cena jest najważniejsza ale zakres ubezpieczenia. KupujÄc owÄ polisÄ po to by zabezpieczała kierowcÄ przede wszystkim w zimie wypada zwróciÄ uwagÄ na to czy gwarantuje pomoc w przeważnie pojawiajÄcych siÄ w tym okresie sytuacjach. I nie powinno siÄ poprzestawaÄ na czytaniu oferty skróconej, w jakiej zakład ubezpieczeń może wymieniaÄ, że gwarantuje holowanie samochodu, wydobycie go ze śniegu, wymianÄ koła, dowiezienie paliwa lub zorganizowanie zakwaterowania oraz auta zastÄpczego. To co z pozoru wyglÄda na kompleksowÄ propozycjÄ pomocy po przyjrzeniu siÄ jej bliżej może okazaÄ siÄ, że posiada co niemiara braków. Przykładowo, w przypadku niektórych assistance w OWU idzie znaleźÄ wpis , że pomoc w razie usterki jest zapewniana zaledwie wtedy, jak temperatura jest wyższa od -10 stopni C. Innymi słowy, jeżeli mróz bÄdzie wiÄkszy, to w przypadku awarii kierowca pomocy nie otrzyma – a precyzyjniej nie zdobÄdzie jej w ramach assistance. Innym wyłÄczeniem może byÄ uzależnienie pomocy w razie usterki od tego w jakiej odległości od domu ona nadeszła. CzÄśÄ towarzystw wdraża ograniczenie, polegajÄce na tym, że dopiero w pewnej odległości od miejsca zamieszkania przysługuje pomoc. Tak wiÄc jeżeli posiadajÄcy takie assistance kierowca ma problem rano z uruchomieniem samochodu, to polisa mu w tym nie pomoże. Wypada też posiadaÄ wiedzÄ, iż poniektóre ubezpieczenia assitance nie posiadajÄ w ogóle w zakresie ochrony sytuacji awarii lecz gwarantujÄ pomoc tylko w przypadku kolizji drogowej. Tak wiÄc przed zakupem niezbÄdnym jest czujne przeczytanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i dopytania przedstawiciela towarzystwa o zapisy, jakie budzÄ jakieś niepewności. Polisa ta nie jest droga aczkolwiek niewÄtpliwie jej koszt zależy od rozmiaru ochrony ubezpieczeniowej – im jest ona szersza tym składka za assistance wyższa. Ubezpieczenie to w swojej podstawowej odmianie dośÄ wielokrotnie dorzucane jest za darmo klientom kupujÄcym ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC. Niemniej nie znaczy to bez wÄtpienia, że takie podstawowe assistance każdemu starczy. Koszt wersji standardowej może równaÄ siÄ od 3 do 35 zł, powinno siÄ niemniej jednak pamiÄtaÄ, iż pomoc na jakÄ zdołamy liczyÄ w tym wypadku jest nader zredukowana. Przy wiÄkszym rozmiarze bÄdzie to koszt od 43 do 159 zł.
Autor: Rzeczoznawca MajÄtkowy MorÄg.

Artikel empfehlen
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.