Rzeczoznawca Samochodowy Lidzbark Warmiński

ChoÄ wiÄkszych opadów śniegu jeszcze nie ma to kwestiÄ czasu jest to kiedy one nastÄpiÄ. Pojawił siÄ niemniej jednak drugi rozpoznawalny dla zimy czynnik, którym jest chłód. Tak wiÄc rano można spotkaÄ coraz wiÄcej kierowców, ze skrobaczkami do szyb, zdarzajÄ siÄ też kłopoty z rozładowanymi akumulatorami czy zamarzniÄtymi zamkami w drzwiach. PojawiajÄ siÄ też pierwsze znaki zimy w formie powiÄkszonej ilości zdarzeń drogowych. NajczÄstszym ich powodem wedle informacji policji, sÄ niekorzystne warunki atmosferyczne i nieprzygotowanie do nich samochodu. Co roku towarzystwa ubezpieczeń notujÄ też zimÄ dwukrotnie albo trzykrotnie wiÄcej zgłoszeń dotyczÄcych kolizji oraz awarii. Multum stłuczek zdarza siÄ w głównej mierze w okresie przed świÄtami Bożego Narodzenia, kiedy to wielu kierowców wybiera siÄ na zakupy do sklepów. WiÄkszy ruch i korki oraz nadmienione okoliczności atmosferyczne przyczyniajÄ siÄ do wypadków. Ten okres to także czas, w jakim towarzystwa ubezpieczeń sprzedajÄ wiÄcej niż zazwyczaj polis assistance. Niemniej niezależnie od tego jak prawidłowo samochód jest uszykowany do zimy, posiadanie assistance komunikacyjnego to praktyczne rozwiÄzanie, które może zaoszczÄdziÄ dużo nerwów, czasu i pieniÄdzy. Nie trzeba przekonywaÄ o tym kierowców, którzy co najmniej raz korzystali z pomocy, z tego tytułu. Zorganizowanie błyskawicznej pomocy w przypadku kraksy czy usterki jest usługÄ, na jakÄ znajduje siÄ coraz wiÄcej chÄtnych. Niemniej jednak jak to statystycznie bywa z ubezpieczeniami dobrowolnymi assistance, pomimo iż należÄ do tej samej grupy polis, bywajÄ różne. I tak samo jak w przypadku autocasco – nie cena jest najistotniejsza ale zakres ubezpieczenia. PodpisujÄc niniejszÄ polisÄ po to by chroniła kierowcÄ przede wszystkim w zimie powinno siÄ zwróciÄ uwagÄ na to czy umożliwia pomoc w zazwyczaj pojawiajÄcych siÄ w tym okresie sytuacjach. I nie należy poprzestawaÄ na czytaniu oferty skróconej, w której zakład ubezpieczeniowy może wymieniaÄ, iż zapewnia holowanie pojazdu, wyciÄgniÄcie go ze śniegu, wymianÄ koła, dowiezienie paliwa lub zorganizowanie zakwaterowania oraz samochodu zastÄpczego. To co z pozoru wyglÄda na kompleksowÄ ofertÄ pomocy po przyjrzeniu siÄ jej dokładniej może okazaÄ siÄ, iż posiada mnóstwo braków. Przykładowo, w przypadku niektórych assistance w OWU idzie odkryÄ zapis , że pomoc w wypadku awarii jest zarÄczana tylko wtedy, jak temperatura jest wyższa od -10 stopni C. Innymi słowy, jeśli mróz bÄdzie wiÄkszy, to w przypadku usterki kierowca pomocy nie uzyska – a wnikliwiej nie uzyska jej w ramach assistance. Innym wyłÄczeniem może byÄ uzależnienie pomocy w razie usterki od tego w jakiej odległości od domu ona zapadła. CzÄśÄ ubezpieczycieli wciela ograniczenie, polegajÄce na tym, iż dopiero w pewnej odległości od miejsca zamieszkania przypada pomoc. Tak wiÄc jeżeli posiadajÄcy takie assistance kierowca ma kłopot rano z uruchomieniem auta, to polisa mu w tym nie pomoże. Wypada też wiedzieÄ, iż poniektóre polisy assitance nie posiadajÄ w ogóle w zakresie ochrony sytuacji awarii lecz gwarantujÄ pomoc tylko w przypadku kolizji drogowej. Tak wiÄc przed zakupem niezbÄdnym jest rozsÄdne przeczytanie OWU oraz dopytania przedstawiciela towarzystwa o zapisy, które budzÄ jakieś wÄtpliwości. Polisa ta nie jest droga aczkolwiek naturalnie jej koszt zależy od zakresu ochrony ubezpieczeniowej – im jest ona szersza tym składka za assistance wiÄksza. Ubezpieczenie to w swojej podstawowej wersji dosyÄ nierzadko dopisywane jest za darmo klientom kupujÄcym ubezpieczenia komunikacyjne OC i AUTO CASCO. Niemniej nie znaczy to bezsprzecznie, iż takie podstawowe assistance każdemu wystarczy. Cena odmiany standardowej może wynosiÄ od 7 do 36 zł, trzeba aczkolwiek pamiÄtaÄ, iż pomoc na jakÄ zdołamy liczyÄ w tym przypadku jest nad wyraz uproszczona. Przy szerszym zakresie bÄdzie to koszt od 43 do 157 zł.
Autor: Rzeczoznawca Samochodowy MorÄg.

Artikel empfehlen
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.