Rośliny ogrodowe – te warto nabyÄ

Jeśli masz dom z ogrodem, najprawdopodobniej posiadasz również jakiś płot oddzielajÄcy TwojÄ posiadłośÄ od innych. Minusem wiÄkszości płotów jest to, że nie oferujÄ one całkowitej prywatności. Wtedy warto zastanowiÄ siÄ nad posadzeniem zaraz przy płocie krzewów lub drzewek na żywopłot. Na żywopłot dobre sÄ zarówno niższe drzewka iglaste oraz liściaste jak i krzewy z kolcami, które także skutecznie odstraszÄ nieproszonych gości.

KupujÄc rośliny ogrodowe, nie zapominaj o tym, by mieÄ wszystkie narzÄdzia potrzebne do dbania o nie. Jeśli planujesz zasadziÄ krzewy, pamiÄtaj, że bÄdziesz musiał je co pewien czas przycinaÄ. Wtedy trzeba kupiÄ porzÄdny sekator i rÄkawice ogrodowe. Jeśli planujesz posiaÄ nowe kwiaty, pamiÄtaj, że wcześniej musisz przekopaÄ ziemiÄ, a czasem także jÄ nawieźÄ i bÄdziesz potrzebowaÄ do tego celu dobrej łopaty.

Każda osoba posiadajÄca ogród powinna zadbaÄ o to, by posadziÄ w nim różnego rodzaju rośliny ogrodowe, wliczajÄc w to zarówno te, które tylko służÄ upiÄkszeniu ogrodu jak i te, które majÄ pełniÄ jakÄś odmiennÄ funkcjÄ (na przykład dajÄ wiÄcej prywatności, osłaniajÄ przed wiatrem itp.). Nie kupuj takich roślin jeżeli nie masz o tym rozeznania – poczytaj w sieci o najlepszych roślinach do ogrodu albo podyskutuj o tym z doradcÄ w sklepie.

OdwiedzajÄc sklep ogrodniczy by kupiÄ rośliny do ogrodu, zwróÄ uwagÄ na to, jak trzeba dbaÄ o rośliny, które chciałbyś kupiÄ. Jeśli wymagajÄ one dużo uwagi, a Ty nie masz zbyt wiele czasu, to albo nie wybieraj takich roślin, albo zaakceptuj fakt, że bÄdziesz musiał zatrudniÄ chociażby na kilka godzin tygodniowo ogrodnika. Kupowanie roślin do ogrodu, a przede wszystkim tych wieloletnich, to kwestia, nad którÄ trzeba siÄ dobrze zastanowiÄ.

SadzÄc rośliny ogrodowe pamiÄtaj o ich rozmieszczeniu w ogrodzie. Niektóre rośliny wymagajÄ wiÄcej słońca, a pewne lepiej radzÄ sobie w dużym cieniu. Ponadto pewne rośliny nie mogÄ byÄ posadzone obok drugich. PamiÄtaj także, by Twój ogród był dobrze zorganizowany pod wzglÄdem chodzenia po nim. Zanim zrobisz miejsce na posadzenie nowych roślin, dobrze jest odnowiÄ albo wyznaczyÄ wszystkie chodniki w ogrodzie.

Artikel empfehlen
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •